Selecteer een pagina

Handleiding – Berichten – Basis

1.Afspraakberichten #

Bij het onderdeel ‘Afspraakberichten’ kunnen alle aangemaakte afspraakberichten worden ingezien. Het betreft onder andere de verzenddata, de afspraakdata, de teksten van de berichten, NAW- en contactgegevens, etc. De informatie in dit tabblad kan naar persoonlijke voorkeur getoond worden. De indeling van de kolommen kan worden aangepast. Wil je meer lezen over kolomindeling, het verplaatsen van kolommen en de filtering binnen kolommen? Klik dan op de button. Lees meer Voor het tabblad ‘Afspraakberichten’ zijn de volgende kolommen met data beschikbaar:

1.1.Afspraakbericht detail #

Klik op een aangemaakt afspraakbericht en de detailinformatie wordt verkregen:

De volgende gegevens worden getoond:

 • Naam en adresgegevens van de geadresseerde;
 • Adres: adres van de geadresseerde;
 • Afspraaktijd start;
 • Afspraaktijd einde;
 • Afspraakbericht dienst: de dienst waartoe het afspraakbericht behoort;
 • Ordernummer;
 • Diverse aanvullende, niet verplichte en/of vrije, velden.

Contactgegevens en  berichten

In het onderste gedeelte van het scherm worden de contactgegevens (e-mailadres(sen) en/of 06-nummer(s)) getoond. Door dubbel te klikken op een regel onder ‘Type contact’ kunnen de details van het bericht worden ingezien. Een bericht kan bijvoorbeeld een afspraakbevestiging of afspraakherinnering zijn.

 

Het onderstaande scherm wordt geopend:

Als naar het betreffende contactgegeven (06-nummer, e-mailadres, postadres) een bericht is gestuurd dan worden de volgende gegevens getoond:

 • Verstuurd aan: het contactgegeven;
 • Naam (bij e-mail);
 • Onderwerp;
 • Aangemaakt: de datum en het tijdstip wanneer het bericht is aangemaakt;
 • Verstuurd (bij e-mail): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is verstuurd;
 • Afgeleverd (bij sms): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is afgeleverd;
 • Gelezen (bij e-mail): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is gelezen;
 • Mislukt: de datum en het tijdstip als het niet gelukt is om het bericht te versturen.

Let op! Het is mogelijk dat er geen gegevens worden getoond. Er is dan naar het betreffende contactgegeven geen bericht gestuurd.

Klik dubbel op een aangemaakt bericht. Het onderstaande scherm wordt geopend en de berichtteksten worden getoond.

Bij sms:

Bij e-mail:

2.Unifiedberichten #

Bij het onderdeel ‘Unifiedberichten’ kunnen alle aangemaakte berichten worden ingezien. Het betreft onder andere de verzenddata, de teksten van de berichten, NAW- en contactgegevens, etc.

Voor het tabblad ‘Unifiedberichten’ zijn de volgende kolommen met data beschikbaar:

De informatie in dit tabblad kan naar persoonlijke voorkeur getoond worden. De indeling van de kolommen kan worden aangepast. Wil je meer lezen over kolomindeling, het verplaatsen van kolommen en de filtering binnen kolommen? Klik dan op de button.

Lees meer

2.1.Unifiedbericht detail #

Klik op een aangemaakt unifiedbericht en het volgende scherm wordt verkregen:

De volgende gegevens worden getoond:

 • Naam- en adresgegevens van de geadresseerde;
 • Unifiedbericht-dienst: de dienst waartoe het unifiedbericht behoort;
 • De contactgegevens (e-mailadres(sen) en/of 06-nummer(s)).

Details bericht

Door op ‘Details bericht’ te klikken wordt de onderstaande data getoond:

 • Aangemaakt: de datum en het tijdstip wanneer het bericht is aangemaakt;
 • Verwerkt: de datum en het tijdstip wanneer het bericht is verwerkt;
 • Verstuurd (bij e-mail): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is verstuurd.

Details proces

Door op ‘Details proces’ te klikken wordt de onderstaande data getoond:

Er wordt onder andere getoond:

 • Ordernummer;
 • Diverse aanvullende, niet verplichte en/of vrije, velden.

Contactgegevens en  berichten

Op het midden van het scherm worden de contactgegevens (e-mailadres(sen) en/of 06-nummer(s)) getoond. Door dubbel te klikken op een regel onder ‘Type contact’ kunnen de details van het bericht worden ingezien.

Het onderstaande scherm wordt geopend:

Als naar het betreffende contactgegeven (06-nummer, e-mailadres, postadres) een bericht is gestuurd dan worden de volgende gegevens getoond:

 • Verstuurd aan: het contactgegeven;
 • Naam (bij e-mail);
 • Onderwerp;
 • Aangemaakt: de datum en het tijdstip wanneer het bericht is aangemaakt;
 • Verstuurd (bij e-mail): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is verstuurd;
 • Afgeleverd (bij sms): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is afgeleverd;
 • Gelezen (bij e-mail): de datum en het tijdstip wanneer het bericht is gelezen;
 • Mislukt: de datum en het tijdstip als het niet gelukt is om het bericht te versturen.

Let op! Het is mogelijk dat er geen gegevens worden getoond. Er is dan naar het betreffende contactgegeven geen bericht gestuurd.

Klik dubbel op een aangemaakt bericht. Het onderstaande scherm wordt geopend en de berichtteksten worden getoond.

Bij sms:

Bij e-mail:

3.Databerichten #

Bij het onderdeel ‘Databerichten’ kunnen databerichten worden ingezien. Het betreft onder andere de verzenddata, het request- en responsebericht en de vrij te definiëren velden.

Voor het tabblad ‘Databerichten’ zijn naast 6 gedefinieerde kolommen ook alle vrije velden beschikbaar:

De informatie in dit tabblad kan naar persoonlijke voorkeur getoond worden. De indeling van de kolommen kan worden aangepast. Wil je meer lezen over kolomindeling, het verplaatsen van kolommen en de filtering binnen kolommen? Klik dan op de button.

Lees meer

3.1.Bericht detail #

Klik op een aangemaakt databericht en het volgende scherm wordt verkregen:

In het bovenste gedeelte van het scherm wordt de volgende (vaste) data weergegeven:

 • Identifier bronsysteem;
 • Subidentifier bronsysteem;
 • Datum / tijdstip geïmporteerd uit bronsysteem;
 • Datum / tijdstip bericht aangemaakt;
 • Datum / tijdstip bericht verstuurd;
 • Datum / tijdstip indien het versturen van het bericht is mislukt.

Vervolgens worden, afhankelijk waarvoor het databericht gebruikt wordt, de noodzakelijke vrije velden getoond.

Tenslotte worden getoond:

 • Request bericht;
 • Response identifier;
 • Response bericht.

Stel voor   bewerken