Selecteer een pagina

1.Voorkom e-mails in spam #

E-mailberichten kunnen in de spam terecht komen. Er zijn twee mogelijkheden waarmee u de kans daarop aanzienlijk kunt verminderen. Hiervoor moeten er een aanpassingen in de DNS-instellingen plaatsvinden van de domeinnaam welke gebruikt wordt om de e-mailberichten te versturen. Beide mogelijkheden kunnen afzonderlijk van elkaar ingesteld worden. Indien u gebruik maakt van DMARC, dan dienen beide mogelijkheden ingesteld te worden.

1.1.SPF instellen #

U kunt SPF instellen door een DNS-record aan te passen of toe te voegen. Hiermee kan de ontvanger controleren of het e-mailbericht verstuurd is vanaf een server die daartoe gemachtigd is.

Bij het instellen van SPF is het de bedoeling dat u onze mailservers aan uw SPF-record toevoegt.

Het gaat dan om de volgende code:

include:spf.3wa.nl

U kunt dit aanpassen in de DNS-instellingen van uw domein. De provider waar u uw website host heeft hier vaak een webinterface voor.

Is er nog geen SPF-record, dan kunt u dit invullen:

v=spf1 include:spf.3wa.nl ~all

Is er al wel een record, zoals in dit voorbeeld voor Office 365, dan zet u onze servers ertussen, zoals bijvoorbeeld:

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.3wa.nl ~all

Als u zelf geen toegang heeft tot de DNS-instellingen dan zult u dit aan uw provider moeten vragen. U kunt ze eventueel naar deze instructie verwijzen. U kunt dit natuurlijk ook aan uw webbouwer vragen.

1.2.DKIM instellen #

U kunt bij ons een DKIM-sleutel en -selector aanvragen. U kunt vervolgens een DNS-instelling aanmaken. Hierbij stelt u bij de hostnaam de selector in en als waarde de (publieke) DKIM-sleutel.

Wij ondertekenen de e-mailberichten met deze sleutel, zodat de ontvanger kan controleren of het bericht authentiek is en onderweg niet is aangepast.

Stuur een e-mail naar support@3wa.nl om een DKIM-sleutel en -selector aan te vragen.

2.Installatie 3WA Local Connect #

Dit document is voor klanten van 3WA voor het installeren van de software die de koppeling verzorgt tussen een bronsysteem met het 3WA SaaS platform. De koppeling heeft als doel het veilig en betrouwbaar verzamelen en aanleveren van informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor verdere verwerking in het 3WA SaaS platform. De koppeling is universeel en kan in veel situaties en omgevingen worden toegepast.

In het bronsysteem staat informatie welke gebruikt wordt in het 3WA SaaS platform. Ons platform kent vele toepassingen voor o.a. het versturen van berichten middels verschillende kanalen of het uitvoeren van enquêtes. Informatie noodzakelijk voor verder verwerking zijn contactgegevens van de geadresseerde. Voor sommige toepassingen is informatie over werkzaamheden, opdrachten of orders noodzakelijk. De vereiste informatie wordt gedefinieerd per klant specifieke toepassing.

Wij ondersteunen verschillende type bronsystemen, dit is mogelijk doordat de koppelsystematiek modulair is opgebouwd. Wij zijn daardoor in staat om gegevens te verzamelen uit legacy systemen en uit state of the art SaaS oplossingen van derden.

Let op:

  • Onze installatie-software bestaat uit een versie voor de productie- en een versie voor een eventuele testomgeving. Elke versie heeft haar eigen username en password die niet tussen de versies uitwisselbaar zijn.
  • In sommige situaties is het noodzakelijk om na installatie van de software de computer opnieuw op te starten.

2.1.Voor de 1e keer installeren #

Stap 1: Bestanden installeren

Start het setup bestand door er dubbel op te klikken. Het volgende scherm wordt getoond:

Klik op de knop “Next”, het volgende scherm wordt getoond:

De map voor de bestanden staat standaard ingesteld op C:\Program Files (x86)\3WA\3WA Local Connect\. Klik op de knop “Next”, het volgende scherm wordt getoond:

Klik op de knop “Next”, het volgende scherm wordt getoond:

Vervolgens verschijnt een pop-up scherm met de vraag: “Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?”. Klik op de knop “Ja”, de volgende schermen worden getoond:

Klik op de knop “Close”. Alle bestande zijn nu geïnstalleerd in de map C:\Program Files (x86)\3WA\3WA Local Connect\.

Let op: In sommige situaties is het noodzakelijk om na installatie van de software de computer opnieuw op te starten.

Stap 2: CONFIG-bestand aanpassen

Ga naar de installatiemap c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect. Het onderstaande scherm wordt getoond:

Open het CONFIG-bestand (als Administrator) in het kladblok. Het onderstaande scherm wordt getoond:

Vul bij <add name=”SourceDatabase” connectionString=””/> de naam van de database in (doe dit tussen de “”) (zie ook de templates die er onder staan).

Vul vervolgens bij

<appSetting>

<add key=”username” value=”” />

<add key=”password” value=”” />

de van ons ontvangen username en password in (doe dit tussen de “”)

Let op: Onze installatie-software bestaat uit een versie voor de productie- en een versie voor een eventuele testomgeving. Elke versie heeft haar eigen username en password die niet tussen de versies uitwisselbaar zijn.

Sla het bestand op.

Stap 3: Services starten

Open het Configuratiescherm en ga vervolgens naar: Systeem en beveiliging > Systeembeheer. Het volgende scherm wordt getoond:

Klik dubbel op “Services”, het volgende scherm wordt getoond:

Klik met de rechter muisknop op 3WA Local Connect en klik op “Starten”. Het volgende scherm wordt getoond:

In het scherm “Services” in de kolom “Status” staat nu bij 3WA Local Connect “Gestart”:

Stap 4: Controleren logboek

Vervolgens moet in het logboek (event viewer) gecontroleerd worden of de service is gestart. Ga naar: Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeembeheer: Het volgende scherm wordt getoond:

Klik dubbel op “Logboeken”. Het volgende scherm wordt getoond:

Klik dubbel op “3WA Local Connect”. Het volgende scherm wordt getoond:

Controleer de meldingen. Controleer bij foutmeldingen of de naam van de database en username en password correct zijn ingevuld in het CONFIG-bestand. Start vervolgens services opnieuw op en doe nogmaals de controle aan de hand van het logboek. Neem contact op met 3WA als de meldingen zich blijven voordoen.

 

2.2.Uitvoeren upgrade #

Stap 5: Services stoppen

Open het Configuratiescherm en ga vervolgens naar: Systeem en beveiliging > Systeembeheer. Het volgende scherm wordt getoond:

Klik dubbel op “Services”, het volgende scherm wordt getoond:

Klik met de rechter muisknop op 3WA Local Connect en klik op “Stoppen”. Het volgende scherm wordt getoond:

In het scherm “Services” in de kolom “Status” staat nu bij 3WA Local Connect niets meer vermeld:

Stap 6: Maak back up CONFIG-bestand

Om niet opnieuw de naam van de database, username en password in het CONFIG-bestand aan te moeten passen, is het verstandig een back up van het CONFIG-bestand veilig te stellen. Ga hiervoor naar de installatiemap c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect. Zie het volgende scherm:

Maak een kopie van het bestand 3WALocalConnect.exe.config en bewaar deze in een andere map.

Stap 7: De-installatie van 3WA Local Connect

Ga naar: Configuratiescherm > Programma’s > Een programma verwijderen:

Klik dubbel op “3WA Local Connect”, het onderstaande scherm wordt getoond:

Klik op de knop “Ja”. Het volgende scherm wordt getoond:

Vervolgens verschijnt een pop-up scherm met de vraag: “Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?”. Klik op de knop “Ja”, het volgende scherm wordt getoond:

Stap 8: Het installeren van de upgrade

Voer stap 1 uit.

Stap 9: Configuratiebestand terugplaatsen of aanpassen

Kopieer het oorspronkelijke CONFIG-bestand terug naar de map c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect.

Of voer stap 2 uit.

Stap 10: Services starten

Voer stap 3 uit.

 Stap 11: Controleren logboek

Voer stap 4 uit.

2.3.Verwijderen #

Voer de stappen 5 en 7 uit.

3.3WA Local Connect SQL Server Windows Authentication Mode #

Dit document is voor klanten van 3WA voor het installeren van de software die de koppeling verzorgt tussen een bronsysteem met het 3WA SaaS platform.

Het is mogelijk om middels connectie met een SQL server te maken middels zowel een SQL account of een Windows Account, SQL Server in Windows Authentication Mode. In deze handleiding wordt connectie maken middels een Windows Account beschreven.

Deze handleiding is een aanvulling op de handleiding installatie 3WA Local Connect.

3.1.Instellen 3WA Local Connect Windows Service #

Na installatie dient de Windows Service in 3WA Local Connect ingesteld te worden. Open Services in het configuratie:

Open de 3WA Local Connect eigenschappen en ga naar het tabblad ‘Aanmelden’:

Vul de account gegevens in van het Windows Account die beperkte toegang heeft tot de SQL server. Ook dient het wachtwoord van het account ingesteld te worden.

3.2.Instellen 3WA Local Connect Configuratie #

Ga naar de installatiemap c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect. Het onderstaande scherm wordt getoond:

Open het CONFIG-bestand (als Administrator) in het kladblok. Het onderstaande scherm wordt getoond:

Instellingen connectie volledig in configuratie bestand

De connectiestring dient als volgt ingesteld te worden.

<add name=”SourceDatabase” connectionString=”Provider=SQL Server; server=; Trusted_Connection= true; initial catalog=” />

De naam van de server kan ingesteld worden als waarde voor server.

De naam van de database kan dan ingesteld worden als waarde voor initial catalog.

Instellingen in ODBC manager windows als systeem DSN.

Via de 32 bit ODBC manager van Windows kan er een systeem DSN worden toegevoegd.

De connectiestring dient als volgt ingesteld te worden.

 <add name=”SourceDatabase” connectionString=”ODBC; DSN=”/>

 De naam van de DSN kan dan ingesteld worden als waarde voor DSN.

Stel voor   bewerken